Contacto

Juan Naranjo
Casanovas 136 – 138  B3
08036 Barcelona
Spain

Tel. (34) 659956648

info@juannaranjo.eu
www.juannaranjo.eu

Horario de visita:  lunes a viernes de 17 a 20 h o con cita previa
Horari de visita:   dilluns a divendres de 17 a 20 h o amb  amb cita prèvia